Betingelser
Indtast information 09-04-2019

HAR DU IKKE ET LOGIN TIL www.fodboldbilleder.dk, KAN DU ANMODE OM ET VED AT LÆSE DISSE BETINGELSER, SAMT UDFYLDE FORMULAREN NEDERST PÅ SIDEN.

Nedenstående betingelser er gældende for brug af billeder fra http://www.fodboldbilleder.dk. Login og password gives under forudsætning af, at brugeren er bekendt og indforstået med følgende handels- og leveringsbetingelser:

Ønsker du at købe fotos til privat brug - send da venligst en mail til ak@fodboldbilleder.dk

1.: Nærværende handels- og leveringsbetingelser er gældende for alle billeder fra http://www.fodboldbilleder.dk

2.: Copyright på alle billeder tilhører fotograf Per Kjærbye og fotograf Anders Kjærbye - leveres i henhold til Ophavsretslovens bestemmelser. Fotografens navn skal angives ved billedet.

3.: Billeder må kun anvendes til det aftalte formål. Billedpriser er normalt gældende for engangsproduktion med mindre andet er aftalt med fotografen. Billeder må ikke overdrages til tredjemand uden udtrykkelig aftale med fotografen.

4.: Billeder må ikke lagres elektronisk udover den tid, der er nødvendig, for den aktuelle produktion. Når produktionen er afsluttet, skal de leverede billeder straks slettes fra al elektronisk lagring eller anden fysisk lagring.

5.: Når brugeren selv henter/downloader billeder, får fotografen via email, besked om hvilken bruger der har hentet det pågældende billede - oplysningen anvendes udelukkende til fakturering.

6.: Når billeder har været anvendt og offentliggjort, skal to eksemplarer af materialet - avis, blad, magasin, annonce, reklame, brochure etc. - straks tilsendes fotografen. Ved elektronisk anvendelse - internet, email, skærm-præsentationer etc. - skal materialet tilsendes på cd-rom eller email med henvisning til hvor billederne optræder.

7.: Ansvaret for brug af billeder påhviler fuldt og helt køber / bruger. Fotografen kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig for anvendelsen af billeder. Alle billeder leveres og downloades med det forbehold, at personer/motiver der optræder på billederne kan have selvstændige rettigheder - eller tredjemands ophavsret. Køber / bruger skal før offentliggørelse indhente de nødvendige tilladelser til at anvende de afbildede personer/motiver i redaktionelt og kommercielt øjemed.

8.: Såfremt billeder skal anvendes på internet, skal dette ske i lav opløsning - 72 dpi - max 350 pixels x 240 pixels.

9.: Ved anvendelse af billeder som modelfoto, skal ordet "modelfoto" angives ved siden af billedet.

10.: Billeder må ikke udsættes for billedmanipulation, sammenklipning, sammenkopiering, elektronisk manipulation etc. uden fotografens tilladelse.

11.: Alle priser er ekskl. moms. Betaling netto 14 dage. Ved betaling senere end 14 dage fra fakturadato beregnes 2% af fakturabeløb til administration, porto og rente pr. påbegyndt måned fra fakturadato - dog minimum dkr. 50,00.

Jeg har læst og er indforstået med betingelserne og vil gerne have login/password, der giver mulighed for anvende billeder fra http://www.fodboldbilleder.dk.Firma: 
Fornavn / Efternavn: 
Adresse: 
Postnr / By: 
email: 
Tlf: 
Fax: 
Brug af billeder ?: 
  Jeg accepterer ovenstående betingelser